vek circle green vek logo bw inverted 1 vek logo inverted green 1 vek logo color final blk 1 vek logo inverted green 1 vek logo bw inverted 1 vek logo inverted green 1 vek logo color final blk 1 vek circle green

09 June 2010

Presentations

9 Јуни 2010

Фотографии од ПП презентацијата се прикажани подолу. На презентацијата присуствуваа претставници од локалните институции, вклучувајќи ги локалната самоуправа, ЈКП, катастарското одделение, НВОа, независни локални ПЕТ собирачи и др., истата се одржа во рамките на ЗГ „Регионален Центар за Одржлив Развој“ Кратово. Додека, членовите на ВЕК ја одржаа презентацијата во рамките на ОУ Кочо Рацин-Кратово.

НА АНГЛИСКИ:
Here are photographs from our presentations of the project. The RCSD-Kratovo did the presentation for the Municipality of Kratovo and citizens. Students from VEK presented to the Green Club at Koco Racin Elementary School.

No comments:

Post a Comment